Latin Small Letter O With Diaeresis

Latin Small Letter O With Diaeresis(U+000F6) - Html Entities Symbols

ö

Technical information

Name:Latin Small Letter O With Diaeresis
Symbol: ö
Unicode Number:U+000F6
HTML Code:ö
HTML Entity:ö
CSS Code:\00F6
UTF-8 Encoding:0x00F6
UTF-16 Encoding:0x000000F6
UTF-32 Encoding:0x00000000000000F6