Latin Capital Letter O With Diaeresis

Latin Capital Letter O With Diaeresis(U+000D6) - Html Entities Symbols

Ö

Technical information

Name:Latin Capital Letter O With Diaeresis
Symbol: Ö
Unicode Number:U+000D6
HTML Code:Ö
HTML Entity:Ö
CSS Code:\00D6
UTF-8 Encoding:0x00D6
UTF-16 Encoding:0x000000D6
UTF-32 Encoding:0x00000000000000D6